RAVI s.r.o. ako obchodná spoločnosť vznikla 11. februára 1998. Výkon činnosti na základe udelenej licencie na prevádzkovanie strážnej služby začala dňa 1. júla 1998. Ťažiskom našej činnosti je prevádzkovanie poplachového systému slúžiaceho na hlásenie narušenia chráneného objektu - stredisko registrácie poplachov (SRP).


Stacks Image 0
Stacks Image 1
Stacks Image 2

STREDISKO REGISTRÁCIE
POPLACHOV
TECHNICKÁ PODPORA
VÝJAZDOVÉ HLIADKY
  • zabezpečuje internú komunikáciu s výjazdovými hliadkami a externú komunikáciu s obchodnými partnermi
  • je v prevádzke nepretržite 24-hodín
  • operačné stredisko a všetky koncové zariadenia pre rádiový prenos údajov pochádzajú z talianskej firmy SICEP s.p.a.
  • dvojčlenné motorizované hliadky
  • uniformované, vyzbrojené, vybavené vecnými bezpečnostnými prostriedkami
  • sú v pohotovosti nepretržite 24-hodín
  • operujú na území mesta Bratislava a širšieho okolia