Poskytujeme služby strediska registrácie poplachov s možnosťou pripojenia objektov vybavených poplachovým systémom na hlásenie narušenia prostredníctvom:


Stacks Image 3
Stacks Image 4
Stacks Image 5

LINKOVÉHO PRENOSU
VIDEO PRENOSU
RÁDIOVÉHO PRENOSU

 • podmienkou tejto formy prenosu je existencia linky (pevnej telefónnej, mobilný operátor)
 • sprostredkúva všetky zmeny PSN
 • je to forma nižšieho stupňa ochrany prenosu v porovnaní s rádiovým prenosom, funkčnosť prenosových ciest je závislá od stupňa starostlivosti tretích subjektov
 • táto forma prenosu umožňuje operátorovi SRP sledovať dianie na objekte po prijatí alarmu v zábere tam inštalovaných CCTV kamier
 • aplikuje sa ako podpora pri realizovanom rádiovom alebo linkovom prenose
 • forma prenosu realizovaná cez internet, analóg a ISDN
 • vizualizácia objektu 24 hodín
 • vizuálizácia ako prevencia na objekte
 • vizualizácia na žiadosť odberateľa
 • diaľkové ovládanie výstupov cez koncové zariadenia na objekte (otváranie brány, spustenie osvetlenia, ...)
 • nami inštalované vysielacie zariadenie na Vašom objekte komunikuje so strediskom registrácie poplachov
 • komunikácia prebieha rádiovou cestou po frekvenciách, ktoré máme pridelené Telekomunikačným úradom SR
 • táto forma prenosu sprostredkúva všetky zmeny PSN (zapnutie, vypnutie, alarm, výpadok elektrickej energie na objekte, sabotáž systému … )
 • umožňuje vykonávanie režimovej kontroly objektu (nezakódovaný objekt, vstup do objektu po stanovenom čase … )
 • je to forma vyššieho stupňa ochrany prenosu (garantovaný prenos)
 • vysielacie zariadenie zostáva našim majetkom, fakturovaný je vstupný poplatok do systému
 • zabezpečujeme servis vysielacieho zariadenia bez Vašej finančnej spoluúčasti, výnimkou tvorí záložný akumulátor, ktorý je súčasťou vysielacieho zariadenia, zabezpečuje jeho činnosť do cca 24 hodín po výpadku elektrickej energie na objekte. Na akumulátor poskytujeme záruku 24 mesiacov, pozáručnú výmenu hradí odberateľ