Strážna služba

Spoločnosť RAVI s.r.o. poskytuje strážnu službu zamestnancami, ktorí sú držiteľmi preukazu odbornej spôsobilosti.

img


Strážna služba zahŕňa:


● posilnenie ochrany objektu
● prijímanie núdzových signálov a následné opatrenia
● vyrozumievanie iných zložiek (polícia, zdravotníctvo, atď.)


img


Zásahová jednotka zahŕňa:


● dvojčlenné motorizované hliadky
● uniformované, vyzbrojené, vybavené vecnými bezpečnostnými prostriedkami
● sú v pohotovosti nepretržite 24-hodín
● operujú na území mesta Bratislava a širšieho okolia