Videopult

Poskytujeme služby strediska registrácie poplachov s možnosťou pripojenia objektov vybavených poplachovým systémom na hlásenie narušenia prostredníctvom video prenosu.

img


VIDEOPULT


● táto forma prenosu umožňuje operátorovi SRP sledovať dianie na objekte po prijatí alarmu v zábere tam inštalovaných CCTV kamier
● aplikuje sa ako podpora pri realizovanom rádiovom alebo linkovom prenose
● forma prenosu realizovaná cez internet, analóg a ISDN
● vizualizácia objektu 24 hodín
● vizuálizácia ako prevencia na objekte
● vizualizácia na žiadosť odberateľa
● diaľkové ovládanie výstupov cez koncové zariadenia na objekte (otváranie brány, spustenie osvetlenia, ...)