Voľné miesta

Voľné pracovné pozície:

  • Informatik / Technik
  • Výjazdar v zásahovej skupine
  • Operátor PCO

Bližšie informácie sa dozviete telefonicky na 02/6280 3930 ale mailom ravi@ravi.sk


Dotazník uchádzačaOsobné údaje
Predchádzajúce pracovné skúsenosti
Znalosti


Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č 18/2018 Z. z. V zmysle zákona Zák. č 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia GDPR v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v životopise a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce iba pre spoločnosti RAVI, s.r.o. prostredníctvom stránky www.ravi.sk v rámci počítačovej siete internet. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely nájdenia vhodného zamestnanca a pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov. Po období 3 rokov budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.