img

STREDISKO REGISTRÁCIE POPLACHOV

 • zabezpečuje internú komunikáciu s výjazdovými hliadkami a externú komunikáciu s obchodnými partnermi
 • je v prevádzke nepretržite 24-hodín
img

TECHNICKÁ PODPORA

 • operačné stredisko a všetky koncové zariadenia pre rádiový prenos údajov pochádzajú z talianskej firmy SICEP s.p.a.
img

VÝJAZDOVÉ HLIADKY

 • dvojčlenné motorizované hliadky
 • uniformované, vyzbrojené, vybavené vecnými bezpečnostnými prostriedkami
 • sú v pohotovosti nepretržite 24-hodín
 • operujú na území mesta Bratislava a širšieho okolia
img

STRÁŽNA SLUŽBA

 • služby odborne spôsobilými zamestnancami, ktorí sú držiteľmi preukazu odbornej spôsobilosti
 • posilnenie ochrany objektu
 • prijímanie núdzových signálov a následné opatrenia
 • vyrozumievanie iných zložiek (polícia, zdravotníctvo, atď.)
img

RAVI, s.r.o.

RAVI s.r.o. ako obchodná spoločnosť vznikla 11. februára 1998. Výkon činnosti na základe udelenej licencie na prevádzkovanie strážnej služby začala dňa 1. júla 1998. Ťažiskom našej činnosti je prevádzkovanie poplachového systému slúžiaceho na hlásenie narušenia chráneného objektu - stredisko registrácie poplachov (SRP).

V prípade otázok alebo záujmu o naše služby nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle:
02 / 62 80 39 30